Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
plenfrderu

Światowy Dzień Rzucania Palenia – 17 listopada 2016r.

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia zapoczątkowano w Ameryce w 1974r. super man
Wówczas to dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników swojej gazety, by nie palili przez 1 dzień w roku. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach, m.in. w Polsce. Światowy Dzień Rzucania Palenia organizowany jest, co roku, w trzeci czwartek listopada.

Kampania w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia została zorganizowana po raz pierwszy w Warszawie w 1991r. przez Fundację „Promocja Zdrowia”. Od 1992r. zyskała zasięg ogólnokrajowy i jest realizowana przy współpracy agencji rządowych i organizacji pozarządowych m.in. Fundacji „Promocja Zdrowia”, Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo zdrowie”, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.

 

 

Celem kampanii jest zmniejszenie narażenia na dym tytoniowy poprzez zachęcanie palaczy do rzucenia palenia oraz niepalenia w obecności osób niepalących.

 

W tym roku Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodziliśmy 17 listopada i w tym dniu szczególnie nakłanialiśmy palaczy tytoniu do rozstania się z nałogiem, zwracając jednocześnie uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych i społecznych skutków palenia tytoniu.

Istnieją dowody naukowe świadczące o tym, że palenie tytoniu jest najpoważniejszą z możliwych do zapobieżenia przyczyn chorób na świecie, w tym także w Polsce. Podczas spalania papierosa składniki dymu tytoniowego przenikają z pęcherzyków płucnych do krwioobiegu i są rozprowadzane po całym organizmie. Mieszanina 4000 związków chemicznych (w tym ponad 40 substancji o działaniu rakotwórczym) może uszkadzać nie tylko narządy, ale wpływa na wszystkie procesy życiowe (endokrynne, immunologiczne, przemiany metaboliczne etc.). Obecnie wiadomo, że palenie jest przyczyną ponad 25 różnych grup chorobowych. Spośród chorób odtytoniowych wymienić można m.in.: zawał mięśnia sercowego, udary mózgu, nowotwory zwłaszcza płuc i krtani, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą). W Polsce z powodu odległych skutków palenia papierosów umiera corocznie 60 tys. mężczyzn i 10 tys. kobiet.

Nałóg tytoniowy szkodzi nie tylko samemu palaczowi, ale i osobom z jego otoczenia. Dym tytoniowy to jedno z głównych zanieczyszczeń w pomieszczeniach zamkniętych. Szczególnie groźny dla człowieka jest boczny strumień dymu tytoniowego (z tlącego się papierosa), znacznie groźniejszy niż główny strumień dymu (wdychany przez palacza podczas zaciągania się papierosem). Ryzyko zachorowania na raka płuc, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, czy przewlekłych chorób układu oddechowego dotyczy, więc nie tylko palaczy papierosów, ale także osób niepalących przebywających w ich otoczeniu i narażonych na ciągłe wdychanie dymu tytoniowego.

Wymuszone bierne palenie najbardziej zagraża noworodkom i małym dzieciom, które nie potrafią upomnieć się o swoje prawo do zdrowego środowiska i nie mają możliwości uniknąć przebywania w zadymionych przez dorosłych pomieszczeniach. Bierne palenie to także narażanie płodu na działanie dymu tytoniowego. W wyniku palenia papierosów przez kobiety w ciąży, substancje toksyczne zawarte w dymie tytoniowym przenikają przez łożysko matki i dochodzą do wszystkich tkanek rozwijającego się płodu.

W Polsce:

-    92 % palących rodziców przyznaje się do palenia w obecności dzieci,

-    70% dzieci narażonych jest na wymuszone bierne palenie,

-    każdego roku rodzi się 100 000 dzieci po 9-miesięcznej ekspozycji na dym tytoniowy z powodu palenia przez matkę w czasie ciąży.

ciaza    

Zawsze, jeżeli kobieta w czasie ciąży pali, prowadzi to do spowolnienia wzrostu płodu, dziecko rodzi się mniejsze i gorzej rozwinięte. Dzieci matek palących w okresie ciąży mają słabszą odporność, przez co częściej zapadają na różne choroby, zwłaszcza układu oddechowego, częściej też rozwija się u nich astma oskrzelowa. Najnowsze badania coraz częściej wskazują, że dzieci palących rodziców cechują się gorszym rozwojem psychofizycznym oraz sprawiają więcej kłopotów wychowawczych, mają trudności z czytaniem i pisaniem, mogą występować u nich zaburzenia układu nerwowego, które objawiają się impulsywnością, trudnościami w skupieniu uwagi, niepokojem, nadwrażliwością. Dzieci mieszkające z osobami palącymi charakteryzuje 3-krotnie większe ryzyko stania się w przyszłości palaczami. Mieszkanie z osobami, które palą ma kluczowy wpływ na przyszłą postawę w stosunku do palenia u dzieci. Rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo muszą zdawać sobie sprawę ze swojej roli w twej kwestii. Dzieci, które palą papierosy, zwykle wskazują jako przyczynę palących domowników i odwrotnie - dzieci, które nigdy nie paliły, najczęściej twierdzą, że stało się tak dlatego, bo ich rodzice i przyjaciele nie palą.

 plakat

Apel do palacza !

Zerwanie z nałogiem tytoniowym nie jest łatwą sprawą dla każdej uzależnionej osoby. Niektórym wydaje się to rzeczą wręcz niemożliwą. Być może i tobie tak się wydaje. Może już nie raz próbowałeś rzucić papierosy, ale niestety nadal tkwisz w szponach nałogu. Jeśli jesteś przekonany, że naprawdę chcesz zerwać z paleniem, to zapewniamy cię- jest to możliwe! Pomyśl, jak wielu zdecydowało się na ten krok i jak wielu odniosło sukces. Może wśród takich osób są twoi znajomi, czy przyjaciele, którzy z pewnością dumni są ze swego zwycięstwa nad papierosami. Zapytaj ich jak się czują, po zerwaniu z nałogiem. Na pewno usłyszysz pozytywne opinie.

Pomyśl o zdrowiu swoim i twoich bliskich. Policz pieniądze wydane na papierosy, a sam się zdziwisz, ile wydałeś pieniędzy na papierosy w ciągu roku, a ile przez lata.

Rzucając palenie można osiągnąć tylko korzyści. Można je odczuwać niemalże natychmiast:

-          już po 8 godzinach poprawi się poziom tlenu we krwi,

-          po 48 godzinach odzyskasz normalny smak i węch,

-          po 10- 15 latach ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i raka płuc będzie podobne, jak u osoby nigdy nie palącej.

Nie zwlekaj więc z podjęciem decyzji.   Zapewne będzie to z Twojej strony doniosły akt

silnej woli. Odzwyczajanie rozpocznij od kontroli swoich reakcji. Nie zrażaj się niepowodzeniem, najważniejsze jest trwanie w postanowieniu, że definitywnie rozstajesz się z nałogiem. Niekiedy wyzbycie się nałogu trwa bardzo długo. Wie o tym większość byłych palaczy, którzy rzucili palenie dopiero po kilku próbach. Spróbuj rzucać palenie metodą stopniowego ograniczania. Jeśli jesteś głęboko uzależniony, w najtrudniejszym okresie może ci pomóc nikotynowa terapia zastępcza. Dowiesz się o niej od farmaceuty lub swojego lekarza.

Podejmij najwłaściwszą decyzję - przestań palić. Na rzucenie palenia nigdy nie jest za późno! Warto walczyć o swoje zdrowie i życie .

palenie na nie

TEST UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY WG FAGERSTRÖMA

 

Pytanie Odpowiedź Punkty

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pani/ Pan pierwszego papierosa?

do 5 minut

6-30 minut

31-60 minut

po 60 minutach

3

2

1

0

2. Czy ma Pan/Pan trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie jest to zakazane?

Tak

Nie

1

0

3. Z którego papierosa jest Pani/Panu najtrudniej zrezygnować?

Z pierwszego rano

Z każdego innego

1

0

4. Ile papierosów wypala Pani/Pan w ciągu dnia?

10 lub mniej

11-20

21-30

31 i więcej

0

1

2

3

5. Czy częściej pali Pani/Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?

Tak

Nie

1

0

6. Czy pali Pani/ Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/Pan tak chor(a)y, że musi leżeć w łóżku?

Tak

Nie

1

0

                                                                                 Suma punktów:

 

Interpretacja wyników testu:

Poniżej 7 punktów- nie jest Pani/Pan prawdopodobnie biologicznie uzależniona(-y) od nikotyny, a palenie tytoniu jest wyuczonym, lub psychospołecznie generowanym zachowaniem. W leczeniu odwykowym powinna wystarczyć stymulowana autorytatywną poradą lekarską silna motywacja i wola zostania abstynentem, skrupulatne wykonywanie dobrze zaplanowanego programu samokontroli oraz wsparcie ze strony otoczenia. Zasadna może okazać się wizyta Pani/Pana u psychologa lub psychoterapeuty w celu leczenia psychogennego uzależnienia od tytoniu. Farmakologiczne środki odwykowe, w tym substytuty nikotyny, nie będą prawdopodobnie potrzebne.

7 punktów i więcej- jest Pani/Pan prawdopodobnie biologicznie uzależniony od nikotyny i jest Pani/Pan głęboko przekonana(-y), że nie może żyć bez papierosa. Wiele osób, u których intensywne i długotrwałe palenie papierosów stało się powodem schorzeń lub objawów chorobotwórczych , przeżywa poważny dylemat, ponieważ chciałoby zerwać z nałogiem, ale z powodu silnego biologicznego uzależnienia od nikotyny ma trudności z utrzymaniem abstynencji. Główny problem stanowią występujące po rzuceniu palenia objawy tzw. zespołu abstynenckiego, np. głód nikotynowy Lekarz powinien wówczas Panią/Pana poinformować o najważniejszych objawach zespołu abstynenckiego i sposobach radzenia sobie z nimi. Należałoby równocześnie rozważyć, czy poza zastosowaniem metod psychoterapeutycznych lub samokontrolnych, lekarz powinien przepisać pacjentowi środki farmakologiczne zawierające nikotynę, np. nikotynowa guma do żucia lub naskórne plastry nikotynowe, a także inne leki zmniejszające objawy zespołu abstynenckiego.

pluca

Na folderze - po prawej stronie płuca osoby palącej papierosy, po lewej płuca osoby niepalącej.

Nie pal. Jeśli palisz, przestań.

Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.

Gdzie uzyskać pomoc:

▪ Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 0 801 108 108

▪ Centrum Onkologii- Instytut, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie,

   tel. 022 643-92-34

www.promocjazdrowia.pl

Opracowanie:

Małgorzata Ferfet, Karolina Pieniążek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży

Artykuł sporządzono w oparciu o materiały:

- Opracowanie własne, Kalina Ostrowicz, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

- BroszuraList do palącego pacjenta”, PZU Życie S.A.

- „Jak rzucić palenie”, Witold Zatoński Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa 2006

- www.promocjazdrowia.pl

 

 

 

 

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń